Tällä sivulla:

Saatesanat
Sisällysluettelo

Talouden ja hallinnon tietopaketti lippukunnille

Tämä on Suomen partiolaiset ry:n julkaiseman paperisen oppaan webbiversio
Saatesanat

Kädessäsi on Suomen Partiolaisten - Finlands Scouter ry:n talousvaliokunnan tuottama Talouden ja hallinnon tietopaketti. Monet lippukunnat ja piirit ovat jo pitkään toivoneet perustietopakettia, joka toimisi taustatukena riittävästi tietäville ja opastuksena vähemmän tietäville.

Lippukunnat voivat käyttää tätä materiaalia käsikirjana talouden ja hallinnon käytännön kysymysten ratkaisemiseksi. Erityisesti suosittelemme, että lippukunnanjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä tutustuvat pakettiin. Se sopii lippukunnan kirjaston perusmateriaaliksi, johon jokaisen uuden hallituksen jäsenen kannattaa tutustua. Piireille paketti on jaettu lokakuussa 1996 helposti kopioitavassa ja selkeässä A4- kossa nimellä “Talouden ja hallinnon tietopaketti lippukunnille“. Piireille tietopaketti tarjoaa koulutusmateriaalia, jota voi hyödyntää niin talous-, partiojohtaja- ja lippukunnan johtamiskursseilla kuin myös muilla erikoiskursseilla. Hyödyllistä on lukea paketti myös piirin omaa toimintaa silmällä pitäen.

Aineistoa saa monistaa ilman erillistä lupaa.

Työryhmään kuuluivat Antti Kohonen, Paula Kuusterä, Pertti Lehtinen, Anneli Tuominen ja allekirjoittanut. Lisäksi jaksossa Tilintarkastajien muistilista on käytetty HTM Arto Kuusiolan luennoista tehtyjä muistiinpanoja.Helsingissä, tammikuussa 1997
Seppo Kinkki
Puheenjohtaja

Talouden ja hallinnon tietopaketti lippukunnille 2001

Talouden ja hallinnon tietopaketin tiedot on tarkistettu ja muutettu marraskuussa 2001. Työryhmään kuuluivat Anneli Tuominen ja Kalle Virtanen.
  • Taitto: SP tiedotus/TL
  • Kansi: Anneli Tuominen
  • Alkuperäinen julkaisu: Talouden ja hallinnon tietopaketti lippukunille –kansio, Syksy 1996, Suomen Partiolaiset ry / Talousvaliokunta
  • Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2. painos 2001, Helsinki, Capella Finland Oy
  • HTML ja CSS: Tuomas "Gar" Sauliala, Nettipartiolaiset ry, 2002.

Sisällysluettelo

1 Hallinto

1.1 Lippukunnan perustaminen
1.2 Lippukunnan rekisteröiminen
1.3 Järjestäytyminen, päätöksenteko ja toimeenpano
1.3.1 Yhdistyksen kokous
1.3.2 Hallitus
1.3.3 Tilintarkastus
1.4 Äänioikeus ja esteellisyys lippukunnan päätöksenteossa
1.5 Viranomaisluvat
1.6 Ilmoitukset yhdistysrekisteriin
1.7 Lippukunnan toimintaympäristö

2 Taloudenhoito

2.1 Talouden suunnittelu
2.2 Maksuliikenteen hoito
2.3 Seuranta
2.4 Taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä
2.5 Avustukset

3 Hallinnon asiakirjat

3.1 Pöytäkirjat
3.1.1 Lippukunnan kokouksen pöytäkirja
3.1.2 Hallituksen kokouksen pöytäkirja
3.2 Toimintasuunnitelma
3.4 Talousarvio
3.4 Toimintakertomus
3.5 Tilinpäätös
3.6 Tilintarkastuskertomus
3.7 Lippukunnan asiakirjojen säilytys ja julkisuus
3.8 Asiakirjamallit
3.8.1 Lippukunnan mallisäännöt
3.8.2 Perustamiskokouksen pöytäkirja
3.8.3 Perustamiskirja
3.8.4 Hallituksen kokouskutsut ja pöytäkirjat
3.8.5 Lippukunnan vuosikokousten kutsut ja pöytäkirjat
3.8.6 Toimintasuunnitelma
3.8.7 Talousarvio
3.8.8 Toimintakertomus
3.8.9 Tilintarkastuskertomus
3.8.10 Pöytäkirjanote
3.8.11 Valtakirja
3.8.12 Lippukunnan tilityslomake
3.8.13 Avustusanomus

4 Vastuut

4.1 Toiminnallinen vastuu
4.2 Lippukunnan hallituksen ja toimihenkilöiden vastuu ja oikeudet
4.3 Riskit ja vakuuttaminen

5 Verotus

5.1 Tulo- ja varallisuusvero
5.2 Työnantajasuoritukset ja ennakonperintä
5.3 Arvonlisävero
5.4 Perintö- ja lahjavero
5.5 Kiinteistövero
5.6 Arpajaisvero

6 Kirjanpito

6.1. Perustietoa kirjanpidosta
6.1.1 Mitä hyötyä kirjanpidosta on lippukunnalle?
6.1.2 Kirjanpitäjän pätevyysvaatimukset
6.1.3 Lippukunnat ovat kirjanpitovelvollisia
6.1.4 Kahdenkertainen kirjanpito
6.1.5 Tositteet
6.1.6 Tilinpäätös
6.1.7 Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen
6.1.8 Tilinpäätöksen kokoaminen
6.1.9 Tilintarkastus
6.1.10 Tilinpäätös vahvistetaan lippukunnan varsinaisessa kokouksessa
6.1.11 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
6.1.12 Seuraavan vuoden tilinavaus
6.2. Tilikartan laatiminen
6.2.1 Kirjanpitoasetuksen tuloslaskelma- ja tasekaavat
6.2.2 Lippukunnille sovelletut tuloslaskelma- ja tasekaavat

6.3. Tietolähteitä

7 Tilintarkastajan muistilista

7.1 Perustiedot yhdistyksestä
7.2 Hallinnon Tarkastus
7.2.1 Pöytäkirjat
7.2.2 Toimintakertomus
7.2.3 Yhdistysrekisteritiedot
7.2.4 Pankkitilien käyttöoikeudet
7.2.5 Vakuutukset
7.3 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkistus
7.3.1 Tilinavaus
7.3.2 Kirjanpitoaineisto ja tilikauden kirjaukset
7.3.3 Tilinpäätösviennit
7.3.4 Tuloslaskelma
7.3.5 Tase ja tase-erittelyt
7.3.6 Tasekirja
7.4 Tilintarkastuskertomus
7.5 Valvontatarkastus tilikauden aikana